Barnteater

Aktuell föreställning

Sagan om de tre grisarna, en hungrig varg och en liten rödluva.

Skapande material

Barnen gör egna små rödluvor som de kan ta hem. 

Sagor ger oss en unik möjlighet att tillgodogöra oss språk, kultur, historia och gestaltning.

Jag har jobbat med muntliga berättelser för barn i åldrarna 1 - 9 år i sju år.    Med enkla medel dramatiserar jag sagor som jag framför på förskolor, skolor, bibliotek med flera ställen där det passar bra med en interaktiv sagostund. Sagorna är cirka 15 - 20 minuter långa och ger barnen möjlighet till eget fantiserande. 

Efter sagan får barnen skapa i bild och form för att bearbeta berättelsen.   Barnens fantasi och gestaltningsförmåga sätter igång och vi hör hur  de börjar leka att de är karaktärer i sagan och improviserar fritt i den fria leken. 


 


© Copyright www.misstorytel.se