E - learning

E - learning är ett sätt att skapa utbildningar och kurser som kan ske interaktivt via nätet. Jag vänder mig till dig som behöver en e - learning producent som kan skapa utbildningskoncept i Articulate 360. 

Articulate 360 är ett smart verktyg där du kan göra utbildningen och sedan publicera den på nätet, HTML eller på LMS. 

En e - learning är pedagog och kan hantera manus och verktyg. Till det behöver jag faktamaterial med säkra källor som kunden tillhandahåller. Har ni inte sakkunskap inom företaget kan jag söka efter det. Söker ni en kurs i exempelvis hälsa, som en friskvård för företaget så kan jag söka sakkunskap av kunniga personer inom området. Detta är en kvalitetssäkring av kursen. Kostnad tillkommer då för sakkunskap.