Aktuell föreläsning

Barnkonventionen

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Detta innebär att barnets rättigheter synliggörs 

Jag har jobbat i pedagogisk verksamheter sedan 1998. Förutom det har jag en examen i mänskliga rättigheter och demokrati där barnets rättigheter är en av kurserna som ingår. 

Att säga att det finns ett dokument som heter Barnkonventionen är lätt att säga att man följer. Det är lätt att SÄGA att vi jobbar utifrån barnkonventionen. 

Men vad innebär det?

Vad ingår i barnkonventionen?

Och HUR följer man den? 

Det är lätt att säga att man ska göra något men att sedan verkligen göra det är en helt annan sak. Jag vill med denna föreläsning reda ut skillnaden mellan lag och konvention samt ge utrymme för reflektion och verktyg till att följa barnkonventionen. 


Bokning

E - post: jeanna@misstorytel.se

Telefon: 0766 - 23 54 10